DEKFOL N 140

DEKFOL N a DEKFOL N AL jsou plastové fólie lehkého typu pro vytváření vrstev omezující infi ltraci vzduchu a difúzi vodní páry do konstrukcí se skládanou krytinou – šikmých střech, podhledů a montovaných stěn. Fólie se umísťují zpravidla na interiérovou stranu tepelně-izolační vrstvy. Předpokladem správné funkce je kvalitní provedení, zejména těsné provedení spojů fólie a napojení na další stavební konstrukce.

DEKFOL N 140 DEKFOL
Výrobca: DEKTRADE a.s.
Variant: Standard (hořlavá) - 1,5 x 50 m  
Balenie: 75 m2
Dostupnosť: Na objednávku
Spôsob platby: V hotovosti pri odbere tovaru
Dodacie podmienky Zadajte dopyt
zvolený rozmer / variant zľava bežná cena bez DPH predajná bez DPH predajná s DHP
Standard (hořlavá) - 1,5 x 50 m 0 % 0,80 € / m2 0,80 € / m2 0,96 € / m2
Balenie 75 m2 (rola) 60,00 € 60,00 72,00 €
Pri nákupe ušetríte za 1 m2 0,00
KÚPIŤ: rola  

Cenník ponúkaných variantov pre DEKFOL N 140

ponúkané rozmery / varianty zľava bežná cena bez DPH predajná bez DPH predajná s DHP
Standard (hořlavá) - 1,5 x 50 m 0 % 0,80 € / m2 0,80 € / m2 0,96 € / m2
Special (nehořlavá) - 1,5 x 50 m 0 % 0,96 € / m2 0,96 € / m2 1,15 € / m2

Charakteristika

Střešní fólie DEKFOL N  jsou plastové fólie lehkého typu pro vytváření vrstev omezující infi ltraci vzduchu a difúzi vodní páry do konstrukcí se skládanou krytinou – šikmých střech, podhledů a montovaných stěn. Fólie se umísťují zpravidla na interiérovou stranu tepelně-izolační vrstvy. Předpokladem správné funkce je kvalitní provedení, zejména těsné provedení spojů fólie a napojení na další stavební konstrukce.

DEKFOL N je třívrstvá fólie složená z výztužné PE mřížky, která je z obou stran laminována polyetylenovou fólií. Jednotlivé druhy fólie DEKFOL N se liší plošnou hmotností a mechanickými vlastnostmi. Fólie typu SPECIAL jsou klasifi kovány nižší třídou reakce na oheň.

 Dekfol N

Základní pokyny pro montáž

 

 • Fólie se umísťuje v poloze, kde nehrozí její poškození obvyklým užíváním konstrukce (fólii pokud možno neumísťovat přímo pod podhledové prvky).
 • Fólie se umísťuje do polohy, kde je množství upevňovacích prostředků (např. táhla podhledu, kotvy...) procházejících fólií minimální.
 • Vedení kabelů elektroinstalace je nutné projektovat v pozici mezi fólií a interiérem, kabely upevňovat k nosným prvkům podhledu.
 • Mezi fólií DEKFOL N AL 170, resp. DEKFOL REFLEX N a podhledem se ponechává vzduchová vrstva. V případě nedodržení tohoto požadavku sice fólie zamezuje pronikání vodní páry do konstrukce, ale je potlačena schopnost odrazu sálavé složky prostupujícího tepelného toku.
 • Parotěsné fólie se mohou aplikovat i mezi dvě vrstvy tepelných izolací, ale je nutné dodržet poměr minimálně 4:1 mezi vrchní a spodní vrstvou tepelných izolací (např. 160 mm mezi krokvemi a 40 mm pod krokvemi).
 • V případě aplikace fólie DEKFOL N AL 170 SPECIAL přímo v dotyku s kovovým podhledem (např. trapézový plech) je nutné, aby se s kovem dotýkala polyetylenová strana fólie.
 • K dřevěným konstrukcím se fólie sponkuje, pro upevnění na ocelové prvky je možno použít pásku DEKTAPE PP.
 • Pruhy fólie se orientují po spádnici (slepení pruhů fólie po spádnici se obvykle provádí lépe než ve směru vodorovném, výsledná těsnost fólie je větší). Fólie se pokládají s přesahem 100 mm.
 • Spoje doporučujeme slepovat nad pevnými podporami. Pevná podpora je předpokladem důkladného slepení fólií. Pevnou podporu pro lepení fólie je třeba vytvořit i kolem prostupujících konstrukcí (např. odvětrání kanalizace). Fólie se spojují oboustranně lepicí butylkaučukovou páskou DEKTAPE SP1. V případě fólie DEKFOL N AL 170 SPECIAL a DEKFOL REFLEX N 150 lze také použít jednostranně lepicí pásku DEKTAPE REFLEX.
 • Na dřevěné a betonové konstrukce se fólie napojuje pomocí jednostranně lepicí PE pěnové pásky DEKTAPE TP 15 a přítlačné lišty (PE páska se nalepí na fólii a přitlačí lištou k podkladní konstrukci).
 • Při provádění vrstev z fólií DEKFOL N je nutné dbát na kvalitní provedení, zejména na spojování přesahů a opracování detailů prostupujících konstrukcí. Nekvalitní provedení způsobující nadměrné pronikání vodní páry do konstrukce má negativní vliv na funkčnost a životnost provedené skladby.
 • Odolnost fólií vůči přímému působení UV záření je uvedena v tabulce s parametry fólií. Po uplynutí této doby je nutné zajistit zakrytí fólie dalšími vrstvami střešního pláště a nesmí být namáhána ani UV zářením ze spodní strany, například světlem prostupujícím prosvětlovacími taškami, střešními výlezy nebo okny ve štítech a vikýřích, přes které dopadá světlo přímo na spodní povrch nebo odrazem od vnitřních konstrukcí (bez rozptylu světla).

Technický list - DEKFOL N stiahnuť
 
Prihlásiť Registrovať
 
 
POLOHA: -- zvoľte svoju oblasť --
 

eStrechy.SK - On-line predaj stavebnín so špecializáciou na strechy

Velkoobchod Dopravné Kontakt strom kategórií Obchodné podmienky Ochrana osobných údajov Cookies
Prevádzkovateľomzľavového elektronického trhoviska je spoločnosť i STAVBY s.r.o., IČO: 46960562, telefón: +420 774 888 500, e-mail: info@estrechy.sk.
Dopravu, zľavy a akcie poskytujú formou vlastnej ponuky špecializovaní výrobcovia a predajcovia na strešné systémy z uvedených skladov.

Copyright © 2004 - 2019 eStrechy.sk

Overte si ceny pre svoju oblasť: