DEKFOL REFLEX N 150

DEKFOL REFLEX N je speciální vícevrstvá fólie s reflexní vrstvou. Hliníková reflexní vrstva je nanášena pokovením na vrstvu plastu, celý tento komponent je pak vyztužen PE mřížkou a laminován PE fólií. Krytím hliníkové vrstvy plastem je dosažena odolnost vůči oxidaci hliníkové vrstvy, ke které dochází v případě styku fólie s kovovými prvky. Hliníková vrstva rovněž zajišťuje odraz části sálavé složky tepelného toku zpět do vnitřního prostoru.

DEKFOL REFLEX N 150 DEKFOL
Výrobca: DEKTRADE a.s.
Variant: balení - 1,5 x 50 m
Balenie: 75 m2
Dostupnosť: Na objednávku
Spôsob platby: V hotovosti pri odbere tovaru
Dodacie podmienky Zadajte dopyt
zvolený rozmer / variant zľava bežná cena bez DPH predajná bez DPH predajná s DHP
balení - 1,5 x 50 m 0 % 1,16 € / m2 1,16 € / m2 1,39 € / m2
Balenie 75 m2 (rola) 87,00 € 87,00 104,40 €
Pri nákupe ušetríte za 1 m2 0,00
KÚPIŤ: rola  

 DEKFOL N a DEKFOL N AL jsou plastové fólie lehkého typu pro vytváření vrstev omezující infi ltraci vzduchu a difúzi vodní páry do konstrukcí se skládanou krytinou – šikmých střech, podhledů a montovaných stěn. Fólie se umísťují zpravidla na interiérovou stranu tepelně-izolační vrstvy. Předpokladem správné funkce je kvalitní provedení, zejména těsné provedení spojů fólie a napojení na další stavební konstrukce.

DEKFOL N je třívrstvá fólie složená z výztužné PE mřížky, která je z obou stran laminována polyetylenovou fólií. Jednotlivé druhy fólie DEKFOL N se liší plošnou hmotností a mechanickými vlastnostmi. Fólie typu SPECIAL jsou klasifi kovány nižší třídou reakce na oheň.

DEKFOL REFLEX N je speciální vícevrstvá fólie s refl exní vrstvou. Hliníková refl exní vrstva je nanášena pokovením na vrstvu plastu, celý tento komponent je pak vyztužen PE mřížkou a laminován PE fólií. Krytím hliníkové vrstvy plastem je dosažena odolnost vůči oxidaci hliníkové vrstvy, ke které dochází v případě styku fólie s kovovými prvky. Hliníková vrstva rovněž zajišťuje odraz části sálavé složky tepelného toku zpět do vnitřního prostoru.

Pro využití reflexních vlastností fólie DEKFOL N AL 170 a DEKFOL REFLEX N je nutné na straně fólie s hliníkovou vrstvou vytvořit vzduchovou vrstvu. V případě, že je vzduchová vrstva mezi podhledem a fólií, orientuje se fólie hliníkovou vrstvou směrem do interiéru. Pokud je vzduchová vrstva mezi tepelnou izolací a fólií, pak se hliníková část orientuje směrem do exteriéru. V případě použití fólií s refl exní vrstvou je možné snížit součinitel tepelné vodivosti vzduchové vrstvy dle postupu uvedeném v ČSN EN ISO 6946. Hodnota součinitele tepelné vodivosti vzduchové vrstvy se sníží cca o 60%. Součástí sortimentu jsou doplňkové lepicí pásky řady DEKTAPE.

DEKFOL N AL 170

 

Základní pokyny pro montáž

 • Fólie se umísťuje v poloze, kde nehrozí její poškození obvyklým užíváním konstrukce (fólii pokud možno neumísťovat přímo pod podhledové prvky).
 • Fólie se umísťuje do polohy, kde je množství upevňovacích prostředků (např. táhla podhledu, kotvy...) procházejících fólií minimální.
 • Vedení kabelů elektroinstalace je nutné projektovat v pozici mezi fólií a interiérem, kabely upevňovat k nosným prvkům podhledu.
 • Mezi fólií DEKFOL N AL 170, resp. DEKFOL REFLEX N a podhledem se ponechává vzduchová vrstva. V případě nedodržení tohoto požadavku sice fólie zamezuje pronikání vodní páry do konstrukce, ale je potlačena schopnost odrazu sálavé složky prostupujícího tepelného toku.
 • Parotěsné fólie se mohou aplikovat i mezi dvě vrstvy tepelných izolací, ale je nutné dodržet poměr minimálně 4:1 mezi vrchní a spodní vrstvou tepelných izolací (např. 160 mm mezi krokvemi a 40 mm pod krokvemi).
 • V případě aplikace fólie DEKFOL N AL 170 SPECIAL přímo v dotyku s kovovým podhledem (např. trapézový plech) je nutné, aby se s kovem dotýkala polyetylenová strana fólie.
 • K dřevěným konstrukcím se fólie sponkuje, pro upevnění na ocelové prvky je možno použít pásku DEKTAPE PP.
 • Pruhy fólie se orientují po spádnici (slepení pruhů fólie po spádnici se obvykle provádí lépe než ve směru vodorovném, výsledná těsnost fólie je větší). Fólie se pokládají s přesahem 100 mm.
 • Spoje doporučujeme slepovat nad pevnými podporami. Pevná podpora je předpokladem důkladného slepení fólií. Pevnou podporu pro lepení fólie je třeba vytvořit i kolem prostupujících konstrukcí (např. odvětrání kanalizace). Fólie se spojují oboustranně lepicí butylkaučukovou páskou DEKTAPE SP1. V případě fólie DEKFOL N AL 170 SPECIAL a DEKFOL REFLEX N 150 lze také použít jednostranně lepicí pásku DEKTAPE REFLEX.
 • Na dřevěné a betonové konstrukce se fólie napojuje pomocí jednostranně lepicí PE pěnové pásky DEKTAPE TP 15 a přítlačné lišty (PE páska se nalepí na fólii a přitlačí lištou k podkladní konstrukci).
 • Při provádění vrstev z fólií DEKFOL N je nutné dbát na kvalitní provedení, zejména na spojování přesahů a opracování detailů prostupujících konstrukcí. Nekvalitní provedení způsobující nadměrné pronikání vodní páry do konstrukce má negativní vliv na funkčnost a životnost provedené skladby.
 • Odolnost fólií vůči přímému působení UV záření je uvedena v tabulce s parametry fólií. Po uplynutí této doby je nutné zajistit zakrytí fólie dalšími vrstvami střešního pláště a nesmí být namáhána ani UV zářením ze spodní strany, například světlem prostupujícím prosvětlovacími taškami, střešními výlezy nebo okny ve štítech a vikýřích, přes které dopadá světlo přímo na spodní povrch nebo odrazem od vnitřních konstrukcí (bez rozptylu světla).

Technický list - DEKFOL N stiahnuť
 
Prihlásiť Registrovať
 
 
POLOHA: -- zvoľte svoju oblasť --
 

eStrechy.SK - On-line predaj stavebnín so špecializáciou na strechy

Velkoobchod Dopravné Kontakt strom kategórií Obchodné podmienky Ochrana osobných údajov Cookies
Prevádzkovateľomzľavového elektronického trhoviska je spoločnosť i STAVBY s.r.o., IČO: 46960562, telefón: +420 774 888 500, e-mail: info@estrechy.sk.
Dopravu, zľavy a akcie poskytujú formou vlastnej ponuky špecializovaní výrobcovia a predajcovia na strešné systémy z uvedených skladov.

Copyright © 2004 - 2018 eStrechy.sk

Overte si ceny pre svoju oblasť: